Arvsfondsprojektet

Projektet tog sin början när klubben såg möjligheter till att förändra bansträckningen på gamla hål 10 till 15 för att skapa en mer tillgänglighetsanpassad bansträckning på dessa hål som var kuperade.

Efter mycket planering, budgetering och noga övervägande om hur vi skulle göra skickades det in en ansökan till Allmänna Arvsfonden 2015. Den beviljades och arbetet påbörjades vintern 2015/16

Efter mycket jobb av vår personal och ideella krafter tillsammans med entreprenören kunde vi premiärprovspela den nya sträckningen hösten 2017.

Sedan säsongsstarten 2018 har vi med stolthet och glädje njutit av denna förändring. Detta projekt hade nog legat på is i många år utan stödet från Allmänna Arvsfonden. Tack vare dem har vi nu en mer tillgänglig del för dem med funktionshinder vilket ligger i linje med vår i övrigt anpassade anläggning.