Förbättringsarbeten bana

På Styrelsens uppdrag har en förbättringsplan framtagits av Bankommittén.

Bankommittén prioriterar och Styrelsen beslutar av det som behöver göras efter behov samt vad ni medlemmar anser behöver göras för att få en så bra spelupplevelse som möjligt. Därför det är viktigt att ni alla medlemmar fyller i medlemsundersökningen Players1 för att vi skall veta hur ni upplever anläggningen.

Utförda arbeten 2022

 • Total ombyggnation av 50 tee hål 2
 • Total ombyggnation av 50 tee hål 4
 • Renovering av tee’s 42 tee på hål 9 och 17 (torvade av gräset och jämnade till ytan och sedan lades torvorna tillbaka)
 • Renovering av svackan på 18 fairway
 • Nysådd runt Studion
 • Ny bollautomat och nya bollar (läggs i vår 2023) samt ett bollhus som är byggt till den nya bollautomaten med hjälp av fantastiska Måndagsgänget.
 • Började köra massor till nya droprutan på hål 18

Plan på arbeten 2023

 • Införa tee 37, (till säsongstart)
  Vi kommer att ha en uppklippt yta framför tee 42 eller längst fram på 42 tee som är slopad som tee 37. Detta nya tee 37 är till för damer.
 • Dränera 12:ans bunker (Klart runt säsongstart)
  Detta gör vi för att bunkerns kvalité är för dålig det vill säga det är alltid blött eller stående vatten i bunker. I och med att den alltid är blöt urskiljer den sig mot övriga bunkrar på banan. Det beror på att marken runt om greenområdet är för dålig i materialet och vatten har ingenstans att ta vägen. 
 • Torva och färdigställa dropruta på hål 18 (Klart innan midsommar)
  Det kommer bli en jämnare yta för dropp-rutan mot vad det var tidigare. 
 • Bygga ny bunker vid Studion för träningsverksamhet (Klart under säsong)
  Klubbens mål med bunkrarna på banan är på långt sikt att ha dem mer platta i botten, lagom stora men framför allt vara stenfria. Men också ha dem i så lika kvalité som möjligt, det vill säga med sanddjup och hårdhet med mera. Vi kommer att börja med att höja byta ut sanden och höja botten så den blir lättare att spela ur och minska risken för rinnskador efter regn.
 • Delvis ombyggnation av 50 & 42 tee hål 10 (Arbetet påbörjas under hösten)
  Detta behöver verkligen prioriteras då det är väldigt ojämnt på tee. Vi kommer dra av svålen och jämna till ytan, torva och/eller så nytt gräs. Dessutom förbättras bevattningen av tee.

Om tid och ekonomi tillåter:

 1. Fylla upp botten vänstra greenbunkern hål 2
 2. Renovering av 42 tee hål 11
 3. Renovering av 50 tee hål 13 &14, bredda tee
 4. Renovering av 50 tee hål 11