Förbättringsarbeten bana

På Styrelsens uppdrag har en förbättringsplan framtagits av Bankommittén.

Bankommittén prioriterar och Styrelsen beslutar av det som behöver göras efter behov samt vad ni medlemmar anser behöver göras för att få en så bra spelupplevelse som möjligt. Därför det är viktigt att ni alla medlemmar fyller i medlemsundersökningen Players1 för att vi skall veta hur ni upplever anläggningen.

Utförda arbeten 2023

 • Dropruta hål 18
 • Införande tee 37
 • Dränering 12:ans greenbunker

Påbörjade arbeten 2023

 • Ombyggnation av 50, 42 & 37 tee hål 10
 • Förberedelser för robotisering på rangen 
 • Utökad ruffyta på höger sida om 13 fairway

Plan på arbeten 2024

 • Färdigställa ombyggnationen av 50, 42 & 37 tee hål 10
 • Färdigställa förberedelserna för robotiseringen på rangen
 • Färdigställa ruffyta på höger sida om 13 fairway
 • Dränera bort ytvatten framför green på hål 16
 • Lägga igen bunkern framför green på hål 9 (Arbetet påbörjas under hösten 2024)
 • Påbörja arbete med återplacering av 42 tee hål 2. Total ombyggnation skall
  genomföras. 42 tee beräknas vara klart undersäsongen 2025 (Arbetet påbörjas
  under hösten 2024)
 • Om tid finnes, ombyggnation greenbunker på hål 17

Andra förbättringar 2024

Det kommer att genomföras andra förbättringar på anläggningen under 2024 för att underhålla
det vi har och öka säkerheten på banan & rangen

 • Bevattningsarbeten (bland annat, nya greenspridare)
 • Skyddsnät
 • Vägar - ny gångväg för bättre anslutning till fairway på hål 8.

Tillsammans får en fin anläggning.

Golf-Glädje- Gemenskap.