Välkomna alla daglediga damer.

Vi spelar tillsammans på måndagar.

 

Måndagsdamernas Program

Vi spelar antingen 10 eller 18 hål på måndagar med start 9:00.

 

Varmt Välkomna!

Monica Andersson 0706 53 54 31