Damerna har en varierande verksamhet som vänder sig till alla golfande damer.

Hej alla golfande Bredaredsdamer!

Damkommittén i Bredared ser ut som den har gjort de senaste åren, alltså med Birgitta, Maria, Agneta, Nina, Eva och Anette. Sammankallande för kommittén är Anette.

Vi vill tacka alla för golfåret 2021 och ser med förtjusning fram emot 2022.

Hälsningar Damkommittén

Kontaktperson: Anette Linder Tel: 0705 45 54 30