Världshandicap 2020

Från och med 1 mars 2020 har vi ett nytt handicapsystem i Sverige. Här är en del information om den stora nyheten.

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att alla beräkningar sker automatiskt i Golfens IT-system. Du behöver därför inte lära dig alla detaljer.

När du ska spela: Gör precis som tidigare; kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.

Registrera sedan ronden – bra som dålig – i Min Golf eller via någon av de digitala scorekortsappar som är kopplade till Min Golf, till exempel Ontag.

Vill du lära dig mer om det nya världshandikapet finns mer information på länken;
Golf.se