Säker och trygg förening

Det är en självklarhet för Bredareds Golfklubb att platsen skall vara både trygg och säker att vistas på, både för klubbens medlemmar och våra gäster. Föreningen skall ha en väldokumenterad policy både vad gäller droger, resor, olycksfall med mera. Medlem i Bredareds Golfklubb innebär att du skall känna dig trygg och säker.

 

Här är vårt dokument som ligger till grund för vår certifiering till säker och trygg förening.