Vildare golf med Världsnaturfonden

Publicerat: 2024-06-12 - 13:57

Vi har kartlagt befintliga och planerat nya hotspots för biologisk mångfald. Detta i kampanjen Gör golfen vildare som är framtagen av Världsnaturfonden, WWF och Svenska golfförbundet, SGF. Konkret handlar det om att öka mängden pollinatörsvänliga livsmiljöer som blomsterängar, sandbäddar, bryn och dammar. Vi bidrar med drygt 3 700 vilda kvadratmeter och hittills har golfsverige registrerat över 1,7 miljoner kvadratmeter. Kampanjen hakar i WWF:s sommarsatsning Gör Sverige vildare som riktas brett till allmänheten, företag och organisationer.

Radio Sjuhärad gjorde ett kortare inslag om samarbetet med WWF:
https://sverigesradio.se/artikel/golfklubben-darfor-slutar-vi-klippa-graset