Två robotar sköter Rangen

Publicerat: 2024-05-07 - 06:16

Som ett led i arbetet med att minska klubbens koldioxidavtryck har vi nu installerat en batteridriven bollplockare och en batteridriven robotgräsklippare på Rangen. För dig som spelare/sponsor innebär det att rangen alltid är öppen. För klubben innebär det att vi minskar dieselförbrukningen med 15 procent, minskar koldioxidutsläppen med 1,7 ton och frigör 10-15 personaltimmar i veckan. Bra för alla helt enkelt.