Rangeprojektet

Publicerat: 2020-09-09 - 16:20 - Skrivet av Magnus Fridén

Arbetet är i full gång med förberedelserna för start av Rangeprojektet. Följ projektet här på hemsidan. Mer info kommer.

Vi har börjat med nedtagning av träd och nedmontering av utslagsboden. Det fantastiska Måndagsgänget hjälper till med att montera ner boden. Under nästa vecka(38) kommer vi att helt att ha monterat ner boden och i slutet av veckan plockar vi upp markstenen på utslagsplatsen vid Puttinggreen.