Miljöprojekt

Publicerat: 2021-04-30 - 14:07 - Skrivet av Magnus Fridén

Golfklubben och Länsstyrelsen har startat ett miljöprojekt för att gynna de sällsynta vildbina. På tre ställen på banan, hål 2, 3 och mellan hål 11-18, har vi sått in ängsblommor och skapat solbelysta sandiga ytor. Det sitter skyltar på dessa ställen där ni kan läsa om projektet. Vid två av dessa platser kommer vi också sätta upp insektshotell framöver.