Krattorna är tillbaka.

Publicerat: 2020-09-08 - 11:44 - Skrivet av Magnus Fridén

Krattorna är tillbaka i bunkrarna igen. Det är givetvis frivilligt att använda dem. Lägesförbättring i bunker gäller fortsatt.

Vi lägger ut våra krattor i bunkrarna igen. I samband med detta vill vi dock påpeka att det INTE är ett krav att använda dessa om ens boll hamnar i bunkern, då vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

Vi bibehåller alltså vår lokala regel där man har rätt att placera bollen så nära det ursprungliga läget som möjligt, dock ej närmare hål, utan plikt.

Om krattan ej används uppmanar vi samtliga att släta ut ytan i bunkern så gott man kan

med hjälp av klubba, skor eller annat.