Undvika smittspridning av Coronaviruset

God handhygien är en förutsättning för att förhindra smittspridning av Coronaviruset. Viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten. Vi på Bredareds Golfklubb följer utvecklingen av Coronaviruset och gör det vi kan för att hålla smittan nere. 

Länk med information för att ha en god handhygien