Golf klassas som friskvård

Golf klassas som Friskvård

Golf är berättigat för Friskvårdsbidrag!

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomen följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande beskedet Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge.

Tänk på att du kan använda bidraget även till:

 • Lektionspaket för din golfutveckling. Max 1000kr per köptillfälle.
 • Deltagaravgift till träningsgrupper. Max 1000kr per köptillfälle.
 • Bollkort på Rangen. Max 1000kr per köptillfälle.

Hur gör man som medlem här?

 • Ta med ditt kvitto för ditt köp av lektioner, bollkort etc. till din arbetsgivare.
 • Årsfakturan har redan fördelningen på fakturen där spelavgiften är specificerad.
 • Har du autogiro använder du årsfakturan som underlag.
 • Har din arbetsgivare en extern aktör som administrerar ditt friskvårdsbidrag behöver du kolla med oss om vi har anslutit oss till den aktören. Detta är alldeles nytt för oss, så vi har inga anslutningar för tillfället.

Här följer SGF:s text om beslutet

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande:

 • Domen kvalificerar golf som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf 

 • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
 • Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift i golftävlingar
 • Spelavgifter/golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis. Mer detaljer finns under frågan ”Finns det en övre gräns för hur hög klubbens spelavgift får vara?”.

Svenska Golfförbundet – Friskvårdsbidrag för golf  Länk till SGF:s hemsida om beslutet.