FIRST TEE NR1 2020

First Tee Nr 1 2020

Hallå igen alla goa golfare!

Det har varit en ovanligt grön vinter och jag hoppas att ni har spelat lite vintergolf när banan varit snöfri.

Golfsäsongen 2020 har rivstartat med sommargreener redan den 27 mars. Jag ser fram mot den nya golfsäsongen som bland annat innebär att ett nytt handikappsystem tas i bruk.

Måndagsgänget har redan startat med röjningsarbeten och en del byggnationer. Nu hoppas jag att golfsäsongen kan tuffa på utan att det svåra läget i samhället p g a Coronasituationen får allt för stor påverkan och golfen kan få vara en positiv fristad. Jag räknar med att vi träffas på klubben framöver.

Hälsningar
Lennart Gunneriusson